A FuturAQua Nyrt. közzéteszi a 2013-as gazdasági évre vonatkozó Magyar Számviteli Szabályok szerint és az IFRS nemzetközi szabványok szerint konszolidált éves éves jelentését, valamint a beszámolóhoz kapcsolódó egyéb jelentéseket (felügyelőbizottsági jelentés, audit bizottsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés). A Társaság Közgyűlése a Beszámolót a mai napon 12/2014 (IV.30) számú határozatával elfogadta.