A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy 2012. június 29-én távozott főszerkesztői posztjáról Illisz László, a Figyelő gazdasági hetilap vezetője. A FuturAqua Nyrt. ezzel a 2012. június 21-i lapszámban társaságunkat érintő alaptalan célozgatások miatt jelzett peres szándékától eláll, az ügyet pedig lezártnak tekinti. FuturAqua Nyrt.